Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

16 maja 2016 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie  przez Marszałka Województwa Małopolskiego podpisanej Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.

 

 

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego pragnie poinformować o zmianie swojej siedziby. Od dnia 01 września 2015 roku nasze biuro mieści się na parterze w Hotelu Perła Południa w Rytrze ( informacji udziela Recepcja hotelu ).  

W dniu 22 października 2018r. w sali Hotelu "Perła Południa"odbywa się szkolenie dla wszystkich pracowników Biura LGD nt."Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
W związku z tym Biuro LGD w dniu 22.10.2018r. będzie nieczynne.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego z siedzibą 33-343 Rytro 380 informuje, że planuje realizację operacji własnej 3/2020/OW w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji - więcej informacji.

W dn. 15.07.2021 r. odbyło się Posiedzenie Rady Programowej.

Tematem posiedzenia było przygotowanie uzupełnień do dokumentacji naborowej 8/2021 oraz ponowna ocena operacji 15/2020/1 - wiecej.

« poprzednia 1 ... 50 51 52 53 54 następna »