Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

24. Posiedzenie Rady Programowej LGD Perły Beskidu Sądeckiego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się 24. Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie merytoryczna ocena wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naborów:

1/2019 na rozwój podejmowanie działalności gospodarczej w opraciu o zasoby lokalne z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

2/2019 na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastrutury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.