Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Informacja o wynikach oceny wniosków złożonych w ramach naborów 5/2018 i 6/2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu  10.10.2018r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naborów 5/2018 i 6/2018.

Poniżej przedstawiamy wyniki naborów.

Nabór 5/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o  przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych 

Nabór 6/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o  przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych 

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 10.10.2018 r.