Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Kolejne nabory wniosków

Stowarzyszenie ''Perły Beskidu Sądeckiego'' informuje, iż zostały zaplanowane kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięć (wskaźnik produktu):

Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną;
(liczba nowych lub zmodernizowanych lub oznakowanych tras, miejsc rekreacji, ścieżek, szlaków turystycznych)

Beskidzka współpraca gospodarcza;
(liczba szkoleń w zakresie sieciowania i beskidzkiej współpracy gospodarczej)

Promocja i informacja o obszarze;
(liczba przedsięwzięć promocyjnych)

Budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej w tym rewitalizcja zabytków;
(liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastrutury kultury)

Aktywizacja mieszkańców poprzez tradycję i dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze;
(liczba działań polegających na pielęgnowaniu lub zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego)

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych
(liczba przedsięwzięć edukacyjnych podnoszących kompetencje mieszkańców)

w dniach 02.09.2019r. – 16.09.2019r. 

Najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem planowanego naboru na stronie LGD pojawi się dokumentacja aplikacyjna. 
Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela biuro Stowarzyszenia: tel. 18 44 96 135.

Zapraszamy do konsultacji w biurze Stowarzyszenia, po wcześniejszym umówieniu spotkania.