Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Konferencja "Wielokulturowość pogranicza krain Wyszehradu"

15 grudnia 2017 r. w sali Hotelu Perła Południa odbyła się międzynarodowa konferencja pn. "Wielokulturowość krain pogranicza Wyszehradu".
Gościli u nas członkowie zespołów regionalnych, stowarzyszeń, władz powiatowych, gminnych i kościelnych- zarówno z Polski, jak i zagranicy.
Uczestniczyli przedstawiciele ze słowackich, węgierskich i rumuńskich LGD-ów oraz goście z Czech.
Nasze LGD przygotowało prezentację o naszych działaniach w PROW w latach 2007 - 2013 oraz prezentację o organizowanym w latach 2010 - 2016 "Wyszehradzkim Festiwalu Kultur".
Wykład na temat różnorodności kulturowej i religijnej z obszaru LGD Perły Beskidu Sądeckiego- o Łemkach - przedstawił  Ks.Piotr Pupczyk z Prawosławnej Parafii Św. Włodzimierza Wielkiego w Krynicy Zdroju.
Natomiast o obrzędach i zwyczajach związanych z okresem bożnarodzeniowym opowiedziała Pani Zofia Skwarło- wieloletni choreograf Regionalnego Zespołu "Nawojowiacy" z Nawojowej.
Pani Zofia Skwarło opisała również regionalne stroje z terenu LGD-u oraz przygotowała niespodziankę dla gości - występ "drabów".
W ramach konferencji zwiedziliśmy również Ośrodek Edukacji Leśnej LKP w Roztoce Ryterskiej w Rytrze i posłuchaliśmy wykładu o walorach przyrodniczych naszego obszaru.
Konferencję zakończył przejazd "zielonym kuligiem" na Małą Roztokę w Rytrze i ognisko z kapelą.

Poniżej fotogaleria

Fot. L.W