Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Plan komunikacji

Plan komunikacji

ROK 2016

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji  na 2016 rok.

ROK 2017

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2017 rok.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2017 rok-aktualizacja 14.11.2017 r. 

ROK 2018

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 21.12.2017 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 13.03.2018 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 23.07.2018 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 16.08.2018 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 12.12.2018 r.

ROK 2019

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2019 rok.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2019r. - aktualizacja 09.04.2019r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2019r. - aktualizacja 04.07.2019r.

ROK 2020

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. - aktualizacja 05.05.2020r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. - aktualizacja 06.07.2020r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. - aktualizacja 11.08.2020r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. - aktualizacja  16.10.2020r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. - aktualizacja  05.11.2020r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. - aktualizacja  02.12.2020r.

ROK 2021

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 r. - aktualizacja 29.12.2020 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 r. - aktualizacja 01.02.2021 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 r. - aktualizacja 09.04.2021 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 r. - aktualizacja 01.06.2021 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 r. - aktualizacja 11.08.2021 r.