Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Zakończone nabory wniosków 1/2018, 2/2018 i 3/2018

Informujemy, iż w dniu 22 stycznia  2018 r. o godz. 14:00 zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do Biura LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” wpłynęło łącznie 18 wniosków, w tym:

1. W ramach naboru 1/2018 w zakresie rozwoju niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej  lub  rekreacyjnej lub kulturalnej  – wpłynęło 7 wniosków.

2. W ramach naboru nr 2/2018 w zakresie rozwoju u niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej  – wpłynęły 4 wnioski.

3. W ramach naboru nr 3/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej  -  wpłynęło 7 wniosków.

 Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie wniosków o przyznanie pomocy i życzymy powodzenia w dalszych etapach weryfikacji.