Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFROW w raamch LSR

Zarząd LGD "Perły Beskidu Sądeckiego” uchwałą z dnia 18 stycznia 2018 r. przyjął  Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” w celu określenia reguł stosowania logo LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” przy realizacji operacji i odpowiednio przy projektach grantowych - zadań przez Grantobiorców w ramach wdrażania LSR.

Ponadto przekazujemy też skróconą informację dotyczącą obowiązków informacyjnych Beneficjentów PROW 2014-2020 zawartych w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW - pobierz

Obowiązki informacyjne Beneficjentów PROW 2014-2020  - pobierz

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  - pobierz

Logo LGD  - pobierz