Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Ogłoszenie o naborach - nabory aktualne

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2021 - Rozwijanie działalności gospodarczej
w terminie od 12.04.2021 od godz. 10:00 do 26.04.2021 do godz. 13.00
AKTUALIZACJA 13.04.2021 r. - UWAGA NABÓR WYCOFANY - błędny wskaźnik produktu! (ponowiony pod nowym numerem 8/2021)
 
Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021 - Rozwijanie działalności gospodarczej (w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku)
w terminie od 12.04.2021 od godz. 10:00 do 26.04.2021 do godz. 13.00
 
Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2021 - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (szkolenia z zakresu sieciowania i beskidzkiej współpracy gospodarczej)
w terminie od 12.04.2021 od godz. 10:00 do 26.04.2021 do godz. 13.00

 

 
Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2021 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego (działania z zakresu pielęgnowania lub zachowania dziedzictwa przyrodniczego)
w terminie od 26.04.2021 od godz. 10:00 do 10.05.2021 do godz. 13.00

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2021 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nowe lub zmodernizowane lub oznakowane trasy, miejsca rekreacji, ścieżki, szlaki turystyczne)
w terminie od 26.04.2021 od godz. 10:00 do 10.05.2021 do godz. 13.00
 
Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2021 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nowe lub zmodernizowane lub zrewitalizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)
w terminie od 26.04.2021 od godz. 10:00 do 10.05.2021 do godz. 13.00
 
Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2021 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nowe lub zmodernizowane lub zrewitalizowane obiekty lub miejsca infrastruktury kultury)
w terminie od 26.04.2021 od godz. 10:00 do 10.05.2021 do godz. 13.00
 
 
Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2021 - Rozwijanie działalności gospodarczej
w terminie od 28.04.2021 od godz. 10:00 do 12.05.2021 do godz. 13.00