Slajd Rytro Slajd Krynica Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna

Aktualności

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego  zaprasza wszystkich mieszkańców gmin Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro zainteresowanych dofinansowaniem własnych pomysłów lub przedsięwzięc,  do  kontaktu i współpracy.

Informacja o zasadach przyznawania dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 LGD Perły Beskidu Sądeckiego tutaj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Muszyny i udziału w najbliższych imprezach organizowanych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna.

Kalendartz imprez Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna dostępny jest  pod linkiem

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W imieniu Wydziału Strategii i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Krynicy- Zdrój serdecznie zapraszamy na najbliższe imprezy kulturalno-sportowe  do Krynicy -Zdroju.

Bliższe informacje pod linkiem:

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  w dniu 07.06.2016 r.  został otwarty nowy rachunek bankowy o numerze  04 8805 0009 0024 6495 2000 0020.

Rachunek ten jest przeznaczony tylko do obsługi przyznanej pomocy finansowej w ramach PROW 2014-2020 na poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Numer konta głównego Stowarzyszenia pozostaje bez zmian.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik naboru - Kierownik Biura LGD

Wynik naboru - Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020