Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

W dniu 3 czerwca b.r. podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD "Perły Beskidu Sądeckiego", została powołana Rada Programowa na nową 4-letnią kadencję.

W dniu 3 czerwca 2019 r. w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Pogranicze wczoraj i dziś" w Piwnicznej Zdroju, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego”.

Już od 27 maja można składać zadania do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który skończył 16 lat. Na wypełnione formularze Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego czeka do 17 czerwca.

 Na realizację 4. edycji Budżetu Obywatelskiego WM Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza 12 milionów złotych!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 11:00 w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie uzupełnienie dokumentacji / złożenie stosownych wyjaśnień do Urzędu Marszałkowskiego w kwestii złożonej dokumentacji dotyczącej naboru 1/2019 na podejmowanie działalności gospodarczej.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza na regionalne warsztaty pt. Kultura – natura – edukacja. Zachowanie górskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na przykładzie projektów Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, które odbędą się w środę 15 maja 2019 r. w Barcicach.