Slajd Rytro Slajd Krynica Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna

Aktualności

Informujemy, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne są formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Formularze do pobrania - tutaj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z uwagi na  spotkania konsultacyjne w gminach LGD,  dotyczące zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji -  w dniach 11.10.2016 i 13.10.2016 r. Biuro LGD bedzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z pojawianiem się szeregu pytań i wątpliwości związanych z zakwalifikowaniem danej pozycji kosztowej we Wniosku o przyznanie pomocy w kwestii środków transportu, w załączeniu przekazujemy wyjaśnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące kosztow kwalifikowalnych - środków transportu.

Wyjaśnienia ARiMR - środki transportu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z koniecznością aktualizacji Lokalnych kryteriów wyboru operacji –konkursy,  dla operacji planowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii  Rozwoju na lata 2014-2020, Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego  zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie uwag  i sugestii  do w/w dokumentu.

Zmiany dotyczące kryteriów wyboru operacji wynikają z regulacji prawnych,  a także zgłaszanych uwag przez potencjalnych beneficjentów korzystających z doradztwa LGD.

Lokalne kryteria wyboru operacji - konkursy.

Uwagi i sugestie dotyczące  zmian lokalnych  kryteriów  wyboru operacji – konkursy prosimy zgłaszać na formularzu – pobierz plik.

Zaproponowane zmiany dotyczące załączonego dokumentu prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@perłybeskidu.pl do dnia 21 października 2016 r.  do godziny 15.30.

Zapraszamy również na spotkania konsultacyjne w sprawie planowanych zmian w lokalnych kryteriach wyboru, społeczność lokalną z gmin  Krynica-Zdrój, Muszyna, Nawojowa, Łabowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro. 

Harmonogram planowanych spotkań konsultacyjnych ze społecznością loklalną w gminach LGD Perły Beskidu Sadeckiego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych projektach skierowanych do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30+ z terenu naszej LGD, realizowanych przez Fundację Collegium Progressus.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020