GMINY PARTNERSKIE:
Krynica-Zdrój
Łabowa
Piwniczna-Zdrój
Muszyna
Nawojowa
Rytro
dizajn © jot deryng
ODWIEDZINY TVP W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA
„PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO” W RYTRZE

Realizując programy o LGD i dobrych praktykach naszych beneficjentów, TVP Katowice w
dniach
17-18.03.2015 r. zawitała do naszego LGD, filmując i przeprowadzając wywiady o tym co do
tej pory udało się zrealizować przez nasze Stowarzyszenie i naszym beneficjentom.LGD
Perły Beskidu Sądeckiego powstało 8.03.2006 roku w Piwnicznej-Zdrój i obejmuje
wszystkich mieszkańców gmin Łabowa, Nawojowa, Krynica, Muszyna, Piwniczna i Rytro.
Nasze Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w osi 4 korzystając ze
środków Unii Europejskiej. Na lata 2010-2015 mieliśmy do wykorzystania w sumie kwotę 8
200 000 złotych na poszczególne kategorie:
1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
3. Odnowa i rozwój wsi
4. Małe projekty
Inicjatywa ta pobudza przez swoich liderów lokalną społeczność przy różnego rodzaju
realizowanych pomysłach i zamierzeniach zmieniając w różnoraki sposób rzeczywistość
naszych małych ojczyzn. TVP pokazując ten dorobek i te niektóre inicjatywy skupiła się na
gminach, stowarzyszeniach, przedsiębiorcach, agroturystach, firmach oraz osobach
prywatnych, które skorzystały z naszych środków i w szczególny sposób zostały 
wykorzystane. Do realizacji tego filmu TVP wykorzystała także nasze piękne i
niepowtarzalne krajobrazy, które nas otaczają na co dzień. Umieszczenie w tym filmie tych
materiałów jest dla nas i naszego terenu dużą medialną 10 minutową promocją w TVP.
Materiał ten będzie można obejrzeć 1.04.2015 roku (środa) o godzinie 16.30 w TVP
Regionalna na terenie całego naszego kraju.
Dziękujemy całej telewizyjnej ekipie TVP Katowice pod przywództwem Pani Redaktor
Moniki Matl za zrozumienie i przedstawienie naszego dorobku oraz naszych beneficjentów
w minionym pionierskim i trudnym dla nas okresie.

Prezes Zbigniew Jeremenko
CZŁOWIEK, KTÓRY INICJOWAŁ I POMÓGŁ

 
Pan Wiceminister Marek Wójcik bo o nim mowa czynnie wspierał utworzenie naszej LGD. Wówczas gdy pojawiła się możliwość tworzenia LGD zainspirował nas do jej utworzenia szkoląc nas i ucząc jak to należy zrobić i jakie korzyści i zagrożenia z tego wynikają. Mieliśmy również przyjemność pracować na różnych płaszczyznach samorządu i udoskonalania idei samorządności. Pan Marek Wójcik był i jest doświadczonym samorządowcem realistą i praktykiem, prekursorem nowych i
dynamicznych rozwiązań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, który wie kiedy powiedzieć, że źle się dzieje i pomoże w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów natury samorządowej i nie tylko. W swojej pracy na naszym terenie zawsze wymagał więcej od siebie jak od innych. Dzięki tej pracowitości i pomysłowości, wysokiej kultury osobistej i wytrwałości udało się zrealizować i skutecznie nie tylko u nas ale również na Sądecczyźnie wiele przedsięwzięć, które owocują po dzień dzisiejszy. Życząc powodzenia w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji wierzymy, że dalej jest Ambasadorem naszych spraw w Warszawie.
                                                                           Z poważaniem

                                                                 Prezes LGD
                                                                     Zbigniew Jeremenko

czytaj>>>
więcej>>>
NASTĘPNA STRONA  >>

PRZYJACIELSKIE OBRADY
  Z inicjatywy dwóch LGD z Polski i Słowacji, w dniu 20 marca odbyło się pierwsze robocze spotkanie Zarządu LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” z przedstawicielami odpowiednika naszego Stowarzyszenia MAS - Miestna Akcna Skupina z Republiki Słowacji z okresu Stara Lubovna. Słowackie MAS „Partnerstwo dla regionu” (Polskie LGD), które powstało 21.03.2014 roku i ma siedzibę w Gminie Kamienka - Słowacja, w jej skład wchodzi 10 gmin z powiatu Stara Lubovna takie jak Forbasy, Hniezdne, Hranicne, Jarabina, Kamienka, Lackova, Litmanova, Niżne Rużbachy, Podoliniec, Vyżne Rużbachy...czytaj więcej>>>
fot.LGD "Perły Beskidu Sądeckiego"
Polecamy:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.