GMINY PARTNERSKIE:
Krynica-Zdrój
Łabowa
Piwniczna-Zdrój
Muszyna
Nawojowa
Rytro
dizajn © jot deryng
Otwarcie szlaku węgierskiego

Lokalne Grupy Działania: "Perły Beskidu Sądeckiego", "Korona Sądecka", "Brama Beskidu", "Na Śliwkowym Szlaku", "Przyjazna Ziemia Limanowska", "Dolina Raby", "Wielicka Wieś" zapraszają na otwarcie "Szlaku Węgierskiego". Impreza plenerowa odbędzie się 24 maja (niedziela) 2015 r. o godz. 13:00 na Rynku Starego Sącza. Szczegóły na plakacie>>>

(13 maja 2015 r.)
NASTĘPNA STRONA  >>
„Wzrastając w tradycji ojców”


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju i działający przy nim Dziecięcy Zespół Regionalny „Małe Piwnicoki” realizował projekt pt. „Uszycie strojów i przeprowadzenie warsztatów teatralnych, gwarowych i etnograficznych dla Dziecięcego Zespół Regionalnego Małe Piwnicoki”. Realizacja projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego (11 520 zł) poprzez Lokalną Grupę Działania „Perły Beskidu Sądeckiego”. Całkowita wartość.....
                                                                                       czytaj dalej >>>


                                                                                                                 (03 czerwca 2015 r.)
Wspólnie tworzymy lokalną strategię rozwoju na lata 2014-2020 

Trwają przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Jesteś mieszkańcem, rolnikiem lub przedsiębiorcą - prosimy wypełnij ankietę elektroniczną. W ten sposób przyczynisz się do opracowania dokumentu na podstawie którego możemy otrzymać (w procedurze konkursowej) środki do 2020 roku  na realizację zaplanowanych działań.
LGD "Perły Beskidu Sądeckiego"
                                                                                     
(25 lipca 2015 r.)
WYSIWYG Web Builder
Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych.
Zapraszamy na spotkania informacyjno - konsultacyjne dla mieszkańców obszaru przeprowadzone w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Tematyka konsultacji poświęcona będzie w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.
 Spotkania odbędą się według  harmonogramu >>>>:
Karta projektowa


Trwają przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania „propozycji rozwoju” obszaru LGD Perły Beskidu Sądeckiego.
Wszystkich zainteresowanych zgłaszaniem swoich propozycji do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 prosimy o wypełnienie karty projektowej i przesłanie jej do biura Stowarzyszenia.

                           KARTA PROJEKTOWA

WSPÓLNIE TWORZYMY LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2014 - 2020


                                                                                                                
(18 sierpnia 2015 r.)
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków


Zarząd „Perły Beskidu Sądeckiego” na podstawie § 25 pkt. 2 i § 31 pkt. 1 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 28 sierpnia 2015r. (piątek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa, 33-343 Rytro 380.

Program Zebrania:

1.           Otwarcie obrad, powitanie Członków Stowarzyszenia.

2.           Przedstawienie proponowanego porządku obrad i jego przyjęcie.

3.            Wybór:

a)      Przewodniczącego zebrania,

b)      Protokolanta,

c)      Komisji uchwał i wniosków.

4.           Stwierdzenie prawomocności obrad.

5.           Podjęcie uchwały w sprawie zmian zapisów Statutu Stowarzyszenia.

6.           Wolne wnioski.

7.           Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.


Zgodnie z § 26 Statutu Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego drugi termin obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala się w dniu 28 sierpnia 2015r. (piątek) o godz. 17.00 w sali Hotelu Perła Południa, 33-343 Rytro 380.


                                                                                                                 (20 sierpnia 2015 r.)
Polecamy:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
WYSIWYG Web Builder