Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców  może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego.

Bezpłatne doradztwo jest udzielane w formie

:

 

- indywidualnej: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;

 

- telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura;

 

- e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Dołącz do newsletteraAktualności

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą Ustawy o zasadach i realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległy niektóre przepisy ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Mając powyższe na uwadze przedstawiamy do konsultacji społecznych Procedury wyboru operacji dostosowane do zmian wynikających z nowelizacji w/w Ustawy - więcej

25 2017 r.  września startuje głosowanie w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do 13 października  2017 r. mieszkańcy regionu będą mogli wybrać z puli aż 160 różnych zadań. Każdy, kto mieszka w Małopolsce i skończył 16 lat, będzie mógł oddać tylko 1 głos, ale za to na dowolne zadanie ze swojego subregionu. Ostateczną listę zwycięskich projektów poznamy do końca listopada br. Do rozdysponowania jest aż 8 mln zł z budżetu województwa.

Szczególowe informacje  dotyczące zasad i możliwosci głosowania na stronie internetowej www.bo.malopolska.pl

Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego gościła na  Łabowskiej Jesieni w  Labowej,  poprzez organizację stoiska informacyjno-promocyjnego.

Stoisko zorganizowano w ramach kampanii aktywizującej i motywującej do realizacji  swoich pomysłów w ramach LSR.  Stoisko było okazją do przekazania zainteresowanym mieszkańcom informacji  o zasadach dofinansowania do pomysłów i przedsięwzięć w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz elementem włączania społeczności lokalnej w partnerską współpracę z naszą LGD.

Prezentację i degustację kulinarnych produktów regionalnych - ciasteczka korzenne,  przygotowała Pani Adrianna Kostrzewa z Krynicy-Zdroju.

Fotogaleria z prezentacji stoiska.

Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego gościła na Agropromocji 2017 w Nawojowej poprzez organizację stoiska informacyjno-promocyjnego.

Stoisko zorganizowano w ramach kampanii aktywizującej i motywującej do realizacji  swoich pomysłów w ramach LSR.  Stoisko było okazją do przekazania zainteresowanym mieszkańcom informacji  o zasadach dofinansowania do pomysłów i przedsięwzięć w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz elementem włączania społeczności lokalnej w partnerską współpracę z naszą LGD.

Prezentację i degustację kulinarnych produktów regionalnych - ciasteczka korzenne,  przygotowała Pani Adrianna Kostrzewa z Krynicy-Zdroju.

Fotogleria z prezentacji stoiska

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaną Księgą wizualizacji znaku PROW 2014 - 2020. Zmieniona księga obowiązuje od 1 września br. i jest dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: 
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Zmiana-Ksiegi-wizualizacji-znaku-PROW-2014-2020

Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020