Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

 

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców  może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego.

Bezpłatne doradztwo jest udzielane w formie

:

 

- indywidualnej: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;

 

- telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura;

 

- e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do informacji z dnia 17.05.2017 r. o planowanym spotkaniu Wicemarszałka Stanisława Sorysa  o dotacjach unijnych dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych ze środków RPO i PROW,   w poniższym linku znajdują się  informacje o miejscach i godzin spotkań informacyjnych (po zmianach);

Informacja o miejscach i godzinach spotkań informacyjnych

W dniu 15  maja 2017 r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia LGD  Perły Beskidu Sądeckiego dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2017  w zakresie  rozwijania działalności gospodarczej.

Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR oraz operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach  naboru 2/2017  oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji, ktore zostały uznane za zgodne z LSR - nabor 2/2017 Rozwijanie działalności Gospodarczej.

Lista operacji,  wybranych i niewybranych - nabor 2/2017 Rozwijanie działalności Gospodarczej,

Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego z dnia 15 maja 2017 r. 

Dr hab. Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego zaprasza wszystkich mieszkańców,powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza, zainteresowanych tematyką pozyskiwania dotacji unijnych na spotkanie informacyjne, poświęcone zakresowi dostępnych źródeł wsparcia dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. (środa) w MCK Sokół (sala Edukacyjna), ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz., w godzinach od 11:00 do 14:00.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania i pozyskiwaniem środków unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Program spotkania 

Szanowni Państwo,

Fundacja Collegium Progressus zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo  do udziału w bezpłatnych projektach - wiecej

Szanowni Państwo!

Trwają spotkania dot. II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego -  więcej 

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020