GMINY PARTNERSKIE:
Krynica-Zdrój
Łabowa
Piwniczna-Zdrój
Muszyna
Nawojowa
Rytro
dizajn © jot deryng

UMOWA W DEBRECZYNIE
  Nasze Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego po podjęciu decyzji przez
nasz Zarząd podpisało w dniu 26.03.2015 r. w Debreczynie - Węgry, umowę o
współpracy pomiędzy Templom - Parafią Grekokatolicką w Debreczynie - Węgry,
Cerkiev - Parafią Grekokatolicką w Jakubanach - Słowacja. Poszczególnych
partnerów przy podpisaniu umowy reprezentowali:
· LGD Perły Beskidu Sądeckiego - Prezes Zbigniew Jeremenko
· Parafię Grekokatolicka w Debreczynie - ks. mgr Andras Fekete
· Parafię Grekokatolicką Jakubany - ks. mgr Pavlom Valkom
Umowa, którą poniżej prezentujemy została podpisana z inicjatywy naszego LGD,
poparta została kilkukrotnymi wizytami przedstawicieli ...czytaj więcej>>>
fot.LGD "Perły Beskidu Sądeckiego"
(02 kwietnia 2015)
NASTĘPNA STRONA  >>

PRZYJACIELSKIE OBRADY
  Z inicjatywy dwóch LGD z Polski i Słowacji, w dniu 20 marca odbyło się pierwsze robocze spotkanie Zarządu LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” z przedstawicielami odpowiednika naszego Stowarzyszenia MAS - Miestna Akcna Skupina z Republiki Słowacji z okresu Stara Lubovna. Słowackie MAS „Partnerstwo dla regionu” (Polskie LGD), które powstało 21.03.2014 roku i ma siedzibę w Gminie Kamienka - Słowacja, w jej skład wchodzi 10 gmin z powiatu Stara Lubovna takie jak Forbasy, Hniezdne, Hranicne, Jarabina, Kamienka, Lackova, Litmanova, Niżne Rużbachy, Podoliniec, Vyżne Rużbachy...czytaj więcej>>>
fot.LGD "Perły Beskidu Sądeckiego"
(01 kwietnia 2015)
Szanowni Państwo
Mija kolejny dla nas pracowity i trudny okres działalności naszego
stowarzyszenia, a zwłaszcza naszej wspólnej ciężkiej i wytężonej pracy,
którą dzięki pomocy wielu ludzi il promocji w rozwijaniu europejskiej idei
rozwoju obszarów wiejskich poprzez tych liderów z naszego terenu, a można
by rzec niejednokrotnie liderów kamikadze różnego rodzaju inicjatyw. Dzięki
takim ludziom ich środowiskom i wspólnej pracy udało się zrealizować
bardzo dużo różnego rodzaju inicjatyw oraz duży zakres naszych zamierzeń
związanych z LSR.
Idea leader nie polega na czymś innym jak na wspólnym budowaniu i
promowaniu naszych małych ojczyzn przez mieszkańców którzy tworzą
przyszłość dla siebie i swoich pokoleń współdziałając na zasadach opartych
w naszych wiarach, zaufaniu i zrozumieniu w połączeniu z samorządami
gmin, sołectwami oraz organizacjami pozarządowymi.
Ta idea pomaga również pomimo braku wystarczających środków
finansowych pobudzić ekonomiczne myślenie mieszkańców.
Niewystarczające i brakujące pieniądze udało się uzupełnić dzięki pomocy i
zrozumieniu niektórych banków poprzez kredyty naszego stowarzyszenia i
weksle podpisywanie przez członków naszego zarządu.
Byt i istnienie naszego stowarzyszenia było i jest oparte na mocnej i
rozumiejącej specyfikę LGD władzy lokalnej. Z tego miejsca chciałem
podziękować wszystkim samorządom naszych sześciu gmin oraz ich
włodarzom. podziękowania należą się również mieszkańcom i
przedsiębiorcom z naszego terenu za zrozumienie i podjęcie różnego
rodzaju inicjatyw gdzie poprzez swoją mądrość i realizm zrealizowaliśmy
wiele inicjatyw.
Ważną rzeczą w realizacji naszych założeń i planów jest bliską i miarodajną
współpracą z samorządami i instytucjami wyższych szczebli tj. starostwo
powiatowe, samorząd województwa po ministerstwo rolnictwa włącznie.
Trudno jest nam się chwalić w całym okresie naszej działalności ze
współpracy ze starostwem powiatowym ale przez ostatnie dwa lata dużo się
zmieniło na plus dzięki ludziom, którzy rozumieją naszą ideę lider.
Nasze stowarzyszenie współpracuje od samego początku swojej
działalności z urzędem marszałkowskim gdzie rozliczamy na bieżąco
podpisane umowy i zobowiązania. dzięki wypracowanym przez lata
płaszczyznom i formom bardzo dobrej współpracy i oddanym młodym
ludziom zaangażowaniu i profesjonalność całego departamentu pragniemy
podziękować wszystkim pracownikom, z którymi przyszło nam
współpracować w minionym okresie z dyrektorem Piotrem Szymańskimi
,Pawłem Knapczykiem na czele.
Dziękujemy za współpracę również zarządowi województwa małopolskiego
z marszałkiem Markiem Sową, inicjatorem jeszcze bliższych współpracy z
LGD i prosimy o jeszcze..
Nasze stowarzyszenie współpracowało z LGD nie tylko z naszego
województwa ale również z zagranicy z Czech, Słowacji, Węgier za
dotychczasową współpracę dziękujemy naszym przyjaciołom i liczymy, że
będziemy mogli współpracować l wspólnie się wspierać w przyszłych
okresach naszych działań.
Kończąc dziękuję jeszcze raz wszystkim naszym członkom i proszę o dalsze
zaangażowanie w realizacji naszych celów.
                                                                            Zbigniew JEREMENKO
                                                                                      Prezes
                                                                  LGD ”Perły Beskidu Sądeckiego”
(07 kwietnia 2015)
Nabór na stanowisko: Specjalista ds. organizacji i promocji

Zarząd Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. organizacji i promocji.
Wymagania od kandydata(ek), zakres obowiązków oraz wymagane dokumenty w
załączniku. Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

Dokumenty aplikacyjne powinny zostać dostarczone w zaklejonej kopercie do dnia
22 kwietnia 2015r. do Biura Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego,
Rytro 572.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi w/w wymogi zostaną przeprowadzone w dniu 24 kwietnia o godz. 10:00 w biurze Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego, Rytro 572.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej i w siedzibie Stowarzyszenia. ..
.czytaj więcej>>>
(08 kwietnia 2015)
Szlak Węgierski


Koncepcją projektu współpracy jest stworzenie szlaku tematycznego w oparciu o zasoby historyczne i kulturowe partnerów. Wprowadzenie nowego produktu turystycznego pozwoli na zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD Dolina Raby,
LGD Przyjazna Ziemia Limanowska, LGD Na Śliwkowym Szlaku, LGD Wielicka Wieś, LGD Brama Beskidu, LGD Korona Sądecka oraz LGD Perły Beskidu Sądeckiego. W ramach projektu planuje się przede wszystkim stworzenie szlaku tematycznego gdzie zamiast znaku
wyznacznikiem drogi staje się temat przewodni...
....w ramach projektu zrealizujemy następujące zadania: .... czytaj więcej>>>
Oglądaj również krótki filmik nakręcony przez "Naszą Telewizję Sądecką" pt. "Węgierskim szlakiem"
           
                                                                       Prezes LGD
                                                                     Zbigniew Jeremenko
(10 kwietnia 2015)
Mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" organizowane w dniu 24 kwietnia 2015 roku (piątek ) o godzinie 16.30 ( pierwszy termin) oraz 17.00( drugi termin) w sali obrad Urzędu Gminy w Łabowej.
Serdecznie zapraszamy!

Prezes Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sadeckiego
Zbigniew Jeremenko

                                                                                                   program>>
(16 kwietnia 2015 r.)
IV edycji Festiwalu Piosenki Ranczerskiej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach.Zbliża się IV edycja Festiwalu Piosenki Ranczerskiej. Festiwal wzorowany jest satyrycznym  serialem "Ranczo". W tym roku oprócz piosenek i skeczy , mają być opowieści na temat problemów dnia codziennego małych wsi i miasteczek. Kategorie konkursu to m.in. piosenki, skecze, kołysanki naszych babć, rękodzieło, malarstwo i wiele innych.Regulamin oraz więcej szczegółów w załączniku... czytaj więcej>>>

foto.ATM Grupa
21 kwietnia 2015r.
"Wojenne losy moich przodków"-konkurs

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego wraz z Gimnazjum im. Ks. Józefa Woźniackiego organizują szkolny konkurs historyczny dla uczniów ryterskiego gimnazjum. Celem konkursu jest utrwalenie wiedzy historycznej na temat II wojny światowej i naszego regionu oraz wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży szkoły gimnazjalnej. 
Temat konkursu oraz szczegóły w załączonym regulaminie. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 30 września 2015 r. Prace z dopiskiem KONKURS "Wojenne losy moich przodków" należy dostarczyć do Gimnazjum im.Ks.J. Woźniackiego w Rytrze. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu
30 października 2015 roku na stronach internetowych organizatorów.Uroczyste spotkanie , na którym nastąpi wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się dnia
06 listopada 2015 roku w Gimnazjum im. Ks. J.Woźniackiego w Rytrze.
W sprawie konkursu informacji udziela dyrektor Gimnazjum im. Ks.J.Woźniackiego w Rytrze- Pani Andrzej Janczura pod numerem telefonu 18 446 96 78 lub biuro LGD Perły Beskidu Sądeckiego pod numerem telefonu 18 262 14 97.

Czytaj regulamin konkursu>>>

Fot. z prywatnych zbiorów Józefa Brzeskiego

27 kwietnia 2015 r.

Polecamy:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.