Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

 

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców  może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego.

Bezpłatne doradztwo jest udzielane w formie

:

 

- indywidualnej: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;

 

- telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura;

 

- e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

Informujemy, iż  Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego  Małopolski. Standardy partycypacji społecznej wymagają, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców Małopolski, a przyjęte zasady wdrażania budżetu obywatelskiego były w stopniu możliwie jak największym satysfakcjonujące dla zainteresowanych społeczności lokalnych.

W załączeniu  pismo Województwa Małpolskiego oraz Harmonogram spotkań konsultacyjnych Regulaminu II edycji BO Małopolska

Zachęcamy do włączenia się w działania Samorządu Województwa Małopolskiego z zakresu partycypacji społecznej, jakim  jest wojewódzki budżet obywatelski. Razem można przyczynić się do rozwoju naszego regionu i wspólnie budować Małopolskę.

Informujemy, że w dniu 22  lutego 2017 r. o godz. 15.30 w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się kolejne  posiedzenie Rady Programowej. 
Przedmiotem posiedzenia będzie dalsza  ocena wniosków złożonych w ramach naboru 1/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego wraz z autorem Panem Andrzejem Górszczykiem serdecznie zapraszają na promocję książki "Rytro liryki i żarty", która odbędzie się dnia 18 lutego 2017r. ( sobota ) o godzinie 18.00 w Hotelu Perła Południa.
Spotkaniu towarzyszyć będzie koncert akordeonowy w wykonaniu Karola Kiety oraz występ Zespołu Regionalnego "Żegiestowska Bukowina".Będzie również możliwość zakupu tej książki.
Serdecznie zapraszamy!

Informujemy, iż w ramach projektu Promocja Małopolski, jako regionu przyjaznego innowacjom,  organizowane bedą Małopolskie Targii Technologii w Budownictwie, Instalacji i Wyposażenie Wnętrz  w dniach 11-12.05.2017 EXPO KRAKÓW - czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  przekazuje bieżące informacje o możliwościach dofinansowania dla mieszkańców Małopolski oraz o ciekawych   incjatywach  - więcej informacji

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020