GMINY PARTNERSKIE:
Krynica-Zdrój
Łabowa
Piwniczna-Zdrój
Muszyna
Nawojowa
Rytro
dizajn © jot deryng
NASTĘPNA STRONA  >>
Karta projektowa


Trwają przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania „propozycji rozwoju” obszaru LGD Perły Beskidu Sądeckiego.
Wszystkich zainteresowanych zgłaszaniem swoich propozycji do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 prosimy o wypełnienie karty projektowej i przesłanie jej do biura Stowarzyszenia.

                           KARTA PROJEKTOWA

WSPÓLNIE TWORZYMY LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2014 - 2020


                                                                                                                
(18 sierpnia 2015 r.)
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków


Zarząd „Perły Beskidu Sądeckiego” na podstawie § 25 pkt. 2 i § 31 pkt. 1 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 28 sierpnia 2015r. (piątek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa, 33-343 Rytro 380.

Program Zebrania:

1.           Otwarcie obrad, powitanie Członków Stowarzyszenia.

2.           Przedstawienie proponowanego porządku obrad i jego przyjęcie.

3.            Wybór:

a)      Przewodniczącego zebrania,

b)      Protokolanta,

c)      Komisji uchwał i wniosków.

4.           Stwierdzenie prawomocności obrad.

5.           Podjęcie uchwały w sprawie zmian zapisów Statutu Stowarzyszenia.

6.           Wolne wnioski.

7.           Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.


Zgodnie z § 26 Statutu Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego drugi termin obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala się w dniu 28 sierpnia 2015r. (piątek) o godz. 17.00 w sali Hotelu Perła Południa, 33-343 Rytro 380.


                                                                                                                 (20 sierpnia 2015 r.)
"Tożsamość Karpacka"-konkurs


Stowarzyszenie Ekopsychologia ma przyjemność zaprosić młodzieżowe grupy nieformalne, zlokalizowane w Karpatach do uczestnictwa w innowacyjnym i atrakcyjnym konkursie „Tożsamość Karpacka”.
Konkurs jest częścią projektu pt. „Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” współfinansowanego w latach 2012 - 2015 przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jego celem jest upowszechnienie informacji o zapisach Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (dalej Konwencja Karpacka) oraz wyróżnienie młodzieżowych grup nieformalnych (składających się od 3 - 6 osób), które w sposób kreatywny zaprezentują osobiste poczucie karpackiej tożsamości, związane z zasobami przyrodniczymi i kulturowymi swojego miejsca zamieszkania.
Korzyści dla uczestników konkursu:

    I miejsce: nagroda główna w postaci sprzętu dla każdego członka grupy nieformalnej o wartości 1500 zł brutto na osobę (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej);
    II miejsce: nagroda w postaci sprzętu dla każdego członka grupy nieformalnej o wartości 1000 zł brutto na osobę (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej);
    III miejsce: nagroda w postaci sprzętu dla każdego członka grupy nieformalnej o wartości 500 zł brutto na osobę (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej);
    10 grup nieformalnych, które zakwalifikują się do II etapu Konkursu otrzymają, nagrody rzeczowe o wartości 50 zł / osobę (rodzaj nagrody zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej)
    Wszystkie grupy, biorące udział w Konkursie otrzymają Certyfikaty „Tożsamość Karpacka” oraz drobne nagrody rzeczowe.
Zgłoszenie udziału w konkursie należy przysyłać do dnia 30 września 2015 roku

na adres:

Stowarzyszenie Ekopsychologia
ul. Grabina 6/18
32-840 Zakliczyn

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu

W razie pytań, proszę o kontakt:
Monika Ochwat- Marcinkiewicz, Specjalista ds. Konwencji Karpackiej, tel.:785 341 089, ekopsychologia@ekopsychologia.pl  
                                                                                           
(07 września 2015 r.)
Plan włączania społeczności 

Analiza problemów i potrzeb to identyfikacja kluczowych trudności i braków na obszarze LGD, które mają być - choć tylko w części - rozwiązane i pozyskane za pomocą działań zaplanowanych w LSR. Analiza ta dokonywana będzie przez wszystkie środowiska zainteresowane ideami Leadera, a szczególnie przez 3 sektory, stanowiące filary lokalnych grup tj: społeczny, publiczny, gospodarczy i mieszkańców. Problemy, potrzeby i sytuacje...
                                                                                              Czytaj więcej >>>>

                                                                                                   (
08 września 2015 r.)
Polecamy:
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
WYSIWYG Web Builder