Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

Informujemy, że w związku z wyjazdem pracowników biura, członków Zarządu oraz Rady Programowej LGD na uroczystą galę organizowaną przez Urząd Marszałkowski w Krakowie z okazji 10-lecia działalności Lokalnych Grup Działania, biuro będzie czynne w dniach:
16.10.2019 r. (środa) - do godz. 13:00
17.10.2019 r. (czwartek) - do godz. 12:00
W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 603 11 44 89. Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że w dniu 11 października 2019 r. o godz. 14:00 w Rytrze (Hotel Perła Południa) odbędzie się Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie zapoznanie się i wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 12/2019 na podejmowanie działalności gospodarczej.

W dniu dzisiejszym tj. 30.09.2019 r. o godz. 14:00 uplynął termin składania wniosków w ramach naboru 12/2019 na podejmowanie działalności gospodarczej. Łącznie do biura LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" wpłynęło 9 wniosków o przyznanie pomocy.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożone wnioski oraz życzymy powodzenia na dalszym etapie oceny!

Informujemy, iż w dniu 24.04.2019 r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naborów 4/2019 i 5/2019.

Informujemy, że w dniu 24 września 2019 r. o godz. 14:30 w Rytrze (Hotel Perła Południa) odbędzie się Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach naborów 4/2019 na rozwijanie odólnodostępnej i niekomercyjnej infrasktury turystycznej i rekreacyjnej oraz 5/2019 na rozwijanie działalności gospodarczej.