Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców  może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego.

Bezpłatne doradztwo jest udzielane w formie

:

 

- indywidualnej: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;

 

- telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura;

 

- e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Dołącz do newsletteraAktualności

W dniu 15 listopada 2017 r . w Hotelu „Perła Południa” w Rytrze odbyło się szkolenie Rady Programowej Stowarzyszenia Perły Beskidu  Sądeckiego pn. „Metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR na lata 2014-2020” - więcej

W dniu 15.11.2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się szkolenie Rady Programowej Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego pn. „Metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR na lata 2014-2020”.

Zakres i tematyka szkolenia wynika z "Planu szkoleń dla Rady Programowej, Zarządu i pracowników LGD",  stanowiącym załącznik do Umowy Ramowej podpisanej z Zarządem Województwa Małopolskiego.

Serecznie zapraszamy Radę Programową na szkolenie.

 

W dniach 25-27 października  2017 r. w ramach realizacji "Harmonogramu realizacji Planu komunikacji na 2017 rok"  LGD Perły Beskidu Sądeckiego zorganizowała dyżury w poszczególnych gminach LGD - więcej 

Szanowi Państwo, 

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na podejmowanie, rozwój działalności oraz na przedsięwzięcia, które przewidują  rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej  na dyżury w poszczególnych gminach z terenu naszej LGD   - więcej

Informujemy, że w celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniono specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, zobowiązani są zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności - więcej