Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

 

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców  może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego.

Bezpłatne doradztwo jest udzielane w formie

:

 

- indywidualnej: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;

 

- telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura;

 

- e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Biurze Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sądeckiego odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie protestów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

- rozwijania  działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - więcej 

W nawiązaniu do umieszczonej informacji o planowanym naborze wniosków nr 2/2017 na rozwijanie działalności gospodarczej informujemy, iż  omyłkowo został zamieszony w dokumentacji konkursowej błędny  Wniosek o przyznanie pomocy.  

Aktualnie w dokumentacji konkursowej  dotyczącej naboru 2/2017 znajduje się już właściwy wniosek.

W dniu 03  marca 2017 r. podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD  Perły Beskidu Sądeckiego dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2017  w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - więcej

Informujemy, iż w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego, w II/III kwartale 2017r. Urząd Marszałkowski w Małopolsce przewiduje przeprowadzenie konkursu na tzw. Bony na Innowacje, tj. dofinansowanie wprowadzania innowacyjnych produktów i usług w małopolskich przedsiębiorstwach - więcej informacji

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020