Slajd Rytro Slajd Krynica Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna

Aktualności

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020, Zarząd Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do procedur oceny i wyboru operacji, kryteriów wyboru oraz zapisów LSR (podrozdział 1.7.1 i wskaźniki).

 

Prezes Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sadeckiego uczestniczył 27 kwietnia w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu w konsultacjach przy „okrągłym stole” na temat: Subregionu sądeckiego w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia 2016.Wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy omówiono możliwości wsparcia przedsiębiorców...

W dniu 26 kwietnia 2016r. na ręce Prezesa Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sądeckiego - Zbigniewa Jeremenko  przyszło pismo gratulacyjne od Wicemarszałka Województwa Małopolskiego dr hab. Stanisława Sorysa dotyczące wyboru do realizacji przygotowanej przez nasze Stowarzyszenie lokalnej strategii rozwoju (LSR).              ...

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020