GMINY PARTNERSKIE:
Krynica-Zdrój
Łabowa
Piwniczna-Zdrój
Muszyna
Nawojowa
Rytro
dizajn © jot deryng
WSPÓLNIE TWORZYMY LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2014 - 2020 - zakończenie badania ankietowego

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego zakończyło badanie ankietowe oraz
Zbieranie „propozycji rozwoju” obszaru LGD Perły Beskidu Sądeckiego.
w ramach procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Dziękujemy za dużą aktywność !!!


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, podziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                                                                                                                           (20 listopada 2015 r.)
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, podziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                                                                                                                               (20 listopada 2015 r.)
Wersja robocza analizy SWOT


Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego  zaprasza do zapoznania się z wersją
roboczą analizy SWOT przeprowadzoną w trakcie spotkań konsultacyjnych w
gminach w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Informacje zawarte w analizie pochodzą od przedstawicieli sektorów publicznego,
społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców.
Zachęcamy do przekazywania swoich uwag i sugestii do analizy SWOT, tak aby
analiza odzwierciedlała realne potrzeby mieszkańców obszaru LGD Perły Beskidu
Sądeckiego.
Uwagi do analizy SWOT można: przesyłać na adres mailowy Stowarzyszenia:
perlybeskidu@gmail.com, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie
Stowarzyszenia do dnia 23 listopada 2015 r.
Analiza SWOT - pobierz
Dziękujemy za aktywny udział w procesie konsultacji.


NASTĘPNA STRONA  >>
Polecamy:
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
.