Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców  może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego.

Bezpłatne doradztwo jest udzielane w formie

:

 

- indywidualnej: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;

 

- telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura;

 

- e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Dołącz do newsletteraAktualności

Informujemy, że w celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniono specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, zobowiązani są zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności - więcej

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zmianie uległy formularze wniosków, które obowiązują od 16 października 2017. Zmiany formularza wniosku dotyczą między innymi sekcji: zakres operacji, wskaźniki.  Zmienione dokumenty do pobrania  na naszej stronie internetowej w zakładce NaboryFormularze do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentami.

Dnia 25 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano nowelizację rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - więcej

W  ramach "Spotkań konsultacyjno-doradczych"  wynikających z Harmonogramu realizacji  Planu Komunikacji na 2017 rok,  w dniu 05 października 2017  r.  w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa w Rytrze odbyło sie szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej  (osób fizycznych zamieszkałych na obszarze wiejskim objętym LSR  z Gminy Krynica Zdrój, Gminy Łabowa, Gminy Muszyna, Gminy  Nawojowa, Gminy Piwniczna Zdrój i Gminy Rytro) - czytaj więcej

W ramach realizacji Planu Komunikacji na 2017 rok,  w  dniach od 22.09- 29.09.2017 r.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” gościło  na  sesjach w gminach: Łabowa, Rytro, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój i Nawojowa.

Pan Prezes Zbigniew Jeremenko  z wykorzytaniem prezentacji multimedialnej przedstawił główne zasady udzielania wsparcia dla całej społeczności lokalnej z terenu LGD  (JST, osoby fizyczne,  przedsiębiorcy, NGO i nieformalne grupy działania) w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  

Galeria 

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020