GMINY PARTNERSKIE:
Krynica-Zdrój
Łabowa
Piwniczna-Zdrój
Muszyna
Nawojowa
Rytro
dizajn © jot deryng
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, podziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                                                                                                                               (11 grudnia 2015 r.)
Kolejne konsultacje społeczne dotyczące LSR

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że nadal trwa proces przygotowania wraz z mieszkańcami strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Zapraszamy  na najbliższe konsultacje, które odbędą się 16 grudnia 2015 r. o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa.
Konsultacje poświęcone będą opracowaniu procedur wyboru projektów, regulaminów, lokalnych kryteriów wyboru, procedur monitoringu i ewaluacji LSR.
NASTĘPNA STRONA  >>
WYSIWYG Web Builder
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, podziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                                                                                                                               (30 grudnia 2015 r.)
Na tyn Nowy Rok !

Zebyście mieli scyńscie cały bozy rok.
Zebyście byli zdrowi, weseli jako w niebie janieli.

TAK TO BOZE DEJ! HEJ!

życzą

Prezes Stowarzyszeni Perły Beskidu Sądeckiego

Zbigniew Jeremenko

wraz z Zarządem i pracownikami biura LGDPolecamy:
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
.
WYSIWYG Web Builder