Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Władze stowarzyszenia

Zarząd:

1. Marek Janczak - Prezes Zarządu
2. Justyna Majocha - Wiceprezes Zarządu
3. Tomasz Cisek - Wiceprezes Zarządu
4. Jan Kulpa - Skarbnik
5. Katarzyna Rymarczyk - Wajda - Sekretarz
6. Elżbieta Nowicka - Członek

Komisja Rewizyjna:

1. Marcin Sekuła - Przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Pierzga - członek
3. Genowefa Pilch-Lichoń - członek
 

Rada Programowa: (od 03.06.2019 r.)

1. Andrzej Puchalski - Przewodniczący Rady
2. Andrzej Gancarz - Zastępca Przewodniczącego Rady 
3. Władysław Wnętrzak - Sekretarz Rady
4. Marian Dobosz - członek Rady
5. Krzysztof Trela - członek Rady
6. Jan Kumorek - członek Rady
7. Janusz Cabak - członek Rady
8. Anna Mirek - członek Rady
9. Jacek Łątka - członek Rady
10. Jacek Oleksa - członek Rady
11. Anna Polańska - członek Rady
12. Przemysław Sulewski - członek Rady
13. Robert Franczak - członek Rady

Walne Zebranie Członków:

Sektor publiczny:
1. Gmina Krynica-Zdrój
2. Gmina Muszyna
3. Gmina Nawojowa
4. Gmina  Łabowa
5. Gmina Piwniczna-Zdrój
6. Gmina Rytro
7. MGOK Piwniczna-Zdrój
 
Sektor gospodarczy:
1. Pasieka "Barć" J.Nowak
2."Gawęckówka" M.Gawęcka
3. Pokoje Gościnne "Basia" G.Pilch-Lichoń
4. "Al-Plast" W.Pawlik
5. Restauracja "Majerzanka" R.Franczak
6. "Auto-Jano" J.Ogórek
7. Biuro Turystyczne "Vector" K.Trela
8. "Studio Sport" J.Karakuła
 
Sektor społeczny  - Organizacje pozarządowe
1. OSP Żegiestów
2. OSP Rytro
3. OSP Piwniczna-Zdrój
4. OSP Milik
5. OSP Łabowa
6. Stowarzyszenie "Klucz Muszyński"
7. Visegrad Maraton
8. UKS Ryter
9. Stowarzyszenie  Sport  Dzieci i Młodzieży "Sokół" w Muszynie
10. MKS Poprad Muszyna
11. Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich
12. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sucha Struga
 
Sektor społeczny -  Mieszkańcy
1. Małgorzata Pierzga
2. Marek Tokarczyk
3. Elżbieta Nowicka
4. Justyna Łękawska
5. Anna Dudczak
6. Zbigniew Jeremenko
7. Władysław Wnętrzak
8. Jolanta Wywijas
9. Marian Dobosz
10. Liliana Wańczyk
11. Beata Polakiewicz
12. Lucyna Latała-Zięba
13. Marzena Drzewińska
14. Edward Bogaczyk
15. Justyna Majocha
16. Andrzej Puchalski
17. Justyna Deryng
18. Jan Kumorek
19. Celina Cempa
20. Jan Gawęcki
21. Mirosława Nykaza
22. Marek Janczak
23. Kinga Chebda
24. Tadeusz Majewski
25. Agnieszka Pustułka
26. Jan Kulpa
27. Anna Mirek
28. Jan Golba
29. Katarzyna Rymarczyk-Wajda
30. Andrzej Gancarz
31. Tomasz Wołowiec
32. Jacek Łątka
33. Tomasz Cisek
34. Przemysław Sulewski
35. Anna Polańska