Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Władze stowarzyszenia

Zarząd:

1. Zbigniew Jeremenko - Prezes Zarządu
2. Justyna Majocha - Wiceprezes Zarządu
3. Marek Janczak - Wiceprezes Zarządu
4. Jan Kulpa - Skarbnik
5. Katarzyna Rymarczyk - Wajda - Sekretarz
6. Tomasz Cisek - Członek

Komisja Rewizyjna:

1. Marzena Drzewińska - Przewodnicząca Komisji
2. Marcin Sekuła - członek
3. Anna Dudczak - członek
 

Rada Programowa: (od 03.06.2019 r.)

1. Andrzej Puchalski - Przewodniczący Rady
2. Andrzej Gancarz - Zastępca Przewodniczącego Rady 
3. Władysław Wnętrzak - Sekretarz Rady
4. Marian Dobosz - członek Rady
5. Krzysztof Trela - członek Rady
6. Jan Kumorek - członek Rady
7. Janusz Cabak - członek Rady
8. Anna Mirek - członek Rady
9. Jacek Łątka - członek Rady
10. Jacek Oleksa - członek Rady
11. Anna Polańska - członek Rady
12. Przemysław Sulewski - członek Rady
13. Robert Franczak - członek Rady

Walne Zebranie Członków:

Sektor publiczny:
1. Gmina Krynica-Zdrój
2. Gmina Muszyna
3. Gmina Nawojowa
4. Gmina  Łabowa
5. Gmina Piwniczna-Zdrój
6. Gmina Rytro
7. MGOK Piwniczna-Zdrój
 
Sektor gospodarczy:
1. Pasieka "Barć" J.Nowak
2."Gawęckówka" M.Gawęcka
3. Pokoje Gościnne "Basia" G.Pilch-Lichoń
4. "Al-Plast" W.Pawlik
5. Restauracja "Majerzanka" R.Franczak
6. "Auto-Jano" J.Ogórek
7. Biuro Turystyczne "Vector" K.Trela
8. "Studio Sport" J.Karakuła
 
Sektor społeczny  - Organizacje pozarządowe
1. OSP Żegiestów
2. OSP Rytro
3. OSP Piwniczna-Zdrój
4. OSP Milik
5. OSP Łabowa
6. Stowarzyszenie "Klucz Muszyński"
7. Visegrad Maraton
8. UKS Ryter
9. Stowarzyszenie  Sport  Dzieci i Młodzieży "Sokół" w Muszynie
10. MKS Poprad Muszyna
11. Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich
12. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sucha Struga
 
Sektor społeczny -  Mieszkańcy
1. Małgorzata Pierzga
2. Marek Tokarczyk
3. Elżbieta Nowicka
4. Justyna Łękawska
5. Anna Dudczak
6. Zbigniew Jeremenko
7. Władysław Wnętrzak
8. Jolanta Wywijas
9. Marian Dobosz
10. Liliana Wańczyk
11. Beata Polakiewicz
12. Lucyna Latała-Zięba
13. Marzena Drzewińska
14. Edward Bogaczyk
15. Justyna Majocha
16. Andrzej Puchalski
17. Justyna Deryng
18. Jan Kumorek
19. Celina Cempa
20. Jan Gawęcki
21. Mirosława Nykaza
22. Marek Janczak
23. Kinga Chebda
24. Tadeusz Majewski
25. Agnieszka Pustułka
26. Jan Kulpa
27. Anna Mirek
28. Jan Golba
29. Katarzyna Rymarczyk-Wajda
30. Andrzej Gancarz
31. Tomasz Wołowiec
32. Jacek Łątka
33. Tomasz Cisek
34. Przemysław Sulewski
35. Anna Polańska