Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członkow

Szanowi Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Nadwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Hotelu "Perła Południa" w Rytrze (II piętro).
II termin zebrania odbędzie się 27 grudnia 2017 r. o godzinie 16.15

Program zebrania:

1.Otwarcie Walnego Zebrania.
2.Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Stwierdzenie prawomocności obrad
5.Podjęcie uchwały w sprawie jednorazowego zwiększenia składki członkowskiej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.
7.Wolne wnioski
8.Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Serdecznie zapraszam


Prezes Stowarzyszenia

Zbigniew Jeremenko

Statut z propozycją wprowadzenia nowych zapisów.