Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Galeria

Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego gościła na "Łabowskiej Jesieni" w Łabowej  w dniu 11 września 2016 r.  poprzez organizację stoiska informacyjno-promocyjnego.

W miesiącu sierpniu br. Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego zorganizowała cykl  spotkań otwartych z mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD.

 

27 sierpnia 2016 roku na zaproszenie Burmistrza Fuzerradvanov na Węgrzech-Pana Pal Pandaka oraz w ramach współpracy z LGD MasOpal z Koszyc na Słowacji mieliśmy przyjemność  brać udział w Festiwalu Pierogów w Fuzerradvanach.    

Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego gościła na 50 Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju w dniu 18 sierpnia 2016 r.   poprzez organizację stoiska informacyjno-promocyjnego.

Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego gościła na Festynie Regionalnym w Rytrze w dniu 14.08.2016 r. poprzez organizację stoiska informacyjno-promocyjnego.

Dnia 07 sierpnia 2016 r. już po raz drugi w ramach współpracy międzynarodowej,   dwa zepoły z terenu naszego LGD brały udział w imprezie  "Kulturalne lato" w Plavcu na Słowacji. 

LGD Perły Beskidu Sądeckiego gościła na Festiwalu Wód Mineralnych w Muszynie w dniu 06.08.2016 r.

W dniach 26-27 lipca 2016 r. przedstawiciele  Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego  wraz z  partnerami z Lokalnej Grupy Działania "Opal" ze Słowacji spotkali się z lokalnymi władzami w miejscowościach: Lucina, Opina, Rozhanovce i Kosice na Słowacji i Goncruszka i Fuzerradvany na Węgrzech.