Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na stoisko informacyjno-promocyjne, które planujemy zorganizować w ramach Jarmarku Muszyńskiego w dniu 27 kwietnia 2019 r. od godz. 13.00-15.00 przy budynku Dworu Starostów.

W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego bedą oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014 - 2020.

W ramach stoiska planujemy prezentację produktów regionalnych lub rękodzieła ludowego.

Serdecznie zapraszamy !!!

Plakat promocyjny

Informujemy, iż w dniu 04.04.2019 r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naborów 1/2019 i 2/2019.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się 24. Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie merytoryczna ocena wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naborów:

1/2019 na rozwój podejmowanie działalności gospodarczej w opraciu o zasoby lokalne z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

2/2019 na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastrutury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Informujemy, iż w dniu 6 marca 2019 r. o godz. 14:00 zakończyły się nabory wniosków 1/2019 oraz 2/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  więcej

Informujemy, iż w dniu 19.02.2019 r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru 10/2018.

 

Stowarzyszenie  LGD  "Perły Beskidu Sądeckiego" wszystkich zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia oraz pozyskiwaniem funduszy w zakresie PROW 2014-2020 na:
- szkolenie dla Wnioskodawców
- warsztaty wypełniania dokumentacji konkursowej

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie dalsza ocena wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru 10/2018 na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastrutury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.