Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Aktualności

 

BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027 ETAP PLANISTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Perły Beskidu Sądeckiego” obejmuje gminy: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD.

LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 31.01.2023 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Perły Beskidu Sądeckiego”, adres: ul. Ogrodowa 2, 33-350 Piwniczna Zdrój (budynek Ośrodka Zdrowia, wejście od ulicy Rzeszutka). Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.        

 

5/2023 - Ogłoszenie o naborze - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Data publikacji ogłoszenia: 03.01.2023r.

Termin naboru:  18 stycznia 2023r. - 01 luty 2023 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 12 500,00 EURO co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 50 000,00 zł.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: ul. Ogrodowa 2, 33-350 Piwniczna Zdrój w godz. od 10.00 do 13.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach). 

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami: 

4/2023 - Ogłoszenie o naborze -  Rozwijanie działalności gospodarczej 

Data publikacji ogłoszenia: 03.01.2023r.

Termin naboru:  18 stycznia 2023r. - 01 luty 2023 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 75 229,00 EURO co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 300 916,00 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: ul. Ogrodowa 2, 33-350 Piwniczna Zdrój w godz. od 10.00 do 13.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach). 

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami: 

3/2023 - Ogłoszenie o naborze -  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

Data publikacji ogłoszenia: 03.01.2023r.

Termin naboru:  18 stycznia 2023r. - 01 luty 2023 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 349 165,00 EURO co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 1 396 660,00 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: ul. Ogrodowa 2, 33-350 Piwniczna Zdrój w godz. od 10.00 do 13.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach). 

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami: 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjno - doradczych:

Szkolenie dla Wnioskodawców - 12.01.2023r. godz. 13.00-14.30

Spotkanie - 18.01.2023r. godz. 13.00-14.00, 

Warsztaty wypełniania dokumentacji - 19.01.2023r. godz. 16.00-17.30
 
Miejsce: siedziba Biura LGD, ul. Ogrodowa 2, Piwniczna Zdrój
 

2/2023 - Ogłoszenie o naborze -  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastukury turystycznej i rekreacyjnej (nowe lub zmodernizowane lub zrewitalizowane obiekty lub miejsca instrastruktury kultury) 

Data publikacji ogłoszenia: 23.12.2022r.

Termin naboru:  09 stycznia - 23 stycznia 2023 roku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 25 003,00 EURO co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 100 012,00 zł.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: ul. Ogrodowa 2, 33-350 Piwniczna Zdrój w godz. od 10.00 do 13.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach). 

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami: 

Pragniemy życzyć pełnych radości i spokoju świąt. Niech ten czas będzie pełen ciepła, rodzinnej atmosfery i wszelkiej pomyślności, a także wielu sukcesów w nadchodzącym roku! 🎄☃️🎅

Zarząd, Rada oraz Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Perły Beskidu Sądeckiego" 😊

1/2023 - Ogłoszenie o naborze Podejmowanie działalności gospodarczej

Data publikacji ogłoszenia: 23.12.2022r.

Termin naboru:  09 stycznia - 23 stycznia 2023 roku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 21 806,00 EURO co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 87 224,00 zł.

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu-premii.

Wysokość premii na jedną operację wynosi 65 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: ul. Ogrodowa 2, 33-350 Piwniczna Zdrój w godz. od 10.00 do 13.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach). 

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami: