Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wykonanie kartki bożonarodzeniowej ukaże się w dniu 07 grudnia 2018 r. na naszej stronie oraz na portalu Fb.

Zgodnie z harmonogramem planu Planu Komunikacji na rok 2018, w ramach Spotkań konsultacyjno-doradczych, Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na warszaty wypełniania dokumentacji konkursowej, które odbędą się 15 listopada 2018 r. w godz. 11.00 - 13.00 w sali konferencyjnej na II piętrze Hotelu Perła Południa w Rytrze.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 11:30 w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena protestów złożonych w ramach naboru 5/2018 na podejmowanie działalności gospodarczej.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  więcej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  więcej

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu  10.10.2018r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naborów 5/2018 i 6/2018.

Poniżej przedstawiamy wyniki naborów.

Nabór 5/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o  przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych 

Nabór 6/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o  przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych 

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 10.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 10 października 2018 r. o godz. 11:30 w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie dalsza ocena wniosków złożonych w ramach naborów:
5/2018 - podejmowanie działalności gospodarczej.
6/2018 - rozwijanie działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 4 października 2018 r. o godz. 17:00 w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach naborów:
5/2018 - podejmowanie działalności gospodarczej.
6/2018 - rozwijanie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie  LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" serdecznie zaprasza zainteresowanych do zakupu wydanych przez nas książek autorstwa Andrzeja Górszczyka.

Książkę "RYTRO liryki i żarty" można nabyć w cenie 29 zł w siedzibie Biura LGD - Hotel "Perła Południa" Rytro 380