Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Aktualności

 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że posiedzenie Rady Programowej odbędzie się 24 lutego 2023r. o godz. 14 w Biurze LGD. Tematem będzie ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 1/2023, 2/2023, 4/2023, 5/2023.

Stowarzyszenie ''Perły Beskidu Sądeckiego' serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 24 lutego 2023 roku (piątek) o godz. 11:00 w Biurze LGD.
Warsztat refleksyjny stanowi element prowadzonej przez Stowarzyszenie ewaluacji wewnętrznej, której celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jej efektów, działalności Stowarzyszenia, a także zmian na obszarze LGD. Wnioski i dane pozyskane w trakcie warsztatu zostaną ujęte w sprawozdaniu z realizacji LSR za 2022 rok.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w warsztacie refleksyjnym do 22 lutego telefonicznie lub mailowo.

 

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Więcej

Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w warsztatach wypełniania dokumentacji konkursowej. Warsztaty odbędą się 19.01.2023 r.  o godz. 16:00 w siedzibie LGD „Perły Beskidu Sądeckiego”, ul. Ogrodowa 2, 33-350 Piwniczna - Zdrój.

Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego” serdecznie zaprasza osoby chętne do skorzystania ze środków PROW na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18.01.2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” ul. Ogrodowa 2, 33-350 Piwniczna - Zdrój.

Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu, na którym zostaną poruszone zagadnienia dotyczące naborów, omówione cele, przedsięwzięcia i wskaźniki.  Szkolenie odbędzie się 12.01.2023 r.  o godz. 13:00 w siedzibie LGD „Perły Beskidu Sądeckiego”, ul. Ogrodowa 2, 33-350 Piwniczna - Zdrój.