Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

UWAGA: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że z dn. 01.06.2021 r. został zaktualizowany Plan Szkoleń dla Członków Rady Programowej i Pracowników Biura Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego.

Aktualny Plan Szkoleń na rok 2021 dostępny jest w zakładce PROW 2014-2020 na głównej stronie internetowej LGD.

W związku z możliwością przewalutowania LSR na Euro w zakresie przeliczenia kwot dla poddziałania 19.2, 19.3 oraz 19.4, zaistniała konieczność aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (maj 2021 r.) - więcej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Perły Beskidu Sądeckiego" zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkania konsultacyjno-doradzcze w gminach LGD, na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz możliwości pozyskiwania funduszy w ramach PROW 2014-2020. Utworzenie punktów konsultacyjnych jest elementem realizacji Planu Komunikacji na rok 2021.

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego, informuje, że 42. Posiedzenie Rady Programowej odbędzie się:

2 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 11:00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego (Piwnice Restauracji Majerzanka) w Piwnicznej Zdrój (wejście od strony parkingu).

Tematem posiedzenia będzie wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naborów 2/2021 - 8/2021.

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 28.04.2021 od godz. 10:00 do 12.05.2021 do godz. 13.00 więcej

Szanowni Państwo

Z uwagi na  błędnie wpisaną nazwę wskaźnika w ogłoszeniu o naborze, po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Zarząd LGD podjął decyzję o wycofaniu naboru nr 1/2021 – na rozwijanie działalności gospodarczej.

Nowy termin naboru pod nowym oznaczeniem 8/2021 został ustalony od 28.04.2021 r. do 12.05.2021 r.

UWAGA: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że z dn. 09.04.2021 r. został zaktualizowany Plan Komunikacji na rok 2021. 

Aktualny Plan Komunikacji na rok 2021 dostępny jest w linku poniżej lub w zakładce PROW 2014-2020 na głównej stronie internetowej LGD.
Plan Komunikacji na rok 2021 (aktualizacja 09.04.2021 r.)

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, chcielibyśmy w imieniu Zarządu oraz wszystkich pracowników Stowarzyszenia LGD "Perły Beskidu Sądeckiego złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, oraz pozbycia się wszelkich niepokojów!
Wesołego Alleluja!