Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Aktualności

 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego infoermuje, że w dniu 10 maja 2023r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie, którego tematem będzie poprawa oczywistych omyłek w ramach naboru nr 3/2023r. 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że w ramach naboru nr 6/2023 wpłynął 1 wniosek aplikacyjny. 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego zwraca uwagę, że wskaźnik w ramach naboru nr 6/2023 brzmi Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku. Tym samym prosimy o uważne wypełnianie dokumentacji aplikacyjnej. 

6/2023 - Ogłoszenie o naborze -  Rozwijanie działalności gospodarczej 

Data publikacji ogłoszenia: 03.04.2023r.

Termin naboru:  17 kwietnia 2023r. - 04 maja 2023 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 20 987,00 EURO co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 83 948,00 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: ul. Ogrodowa 2, 33-350 Piwniczna Zdrój w godz. od 10.00 do 13.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach). 

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami: 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że w dniu 16 marca 2023r. Rada dokonała oceny i wyboru projektów do finansowania w ramach naboru 1/2023 i 3/2023.

1/2023 Lista operacji zgodnych 

1/2023 Lista operacji wybranych

3/2023 Lista operacji zgodnych

3/2023 Lista operacji wybranych 

Protokół z posiedzenia 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że kontynuacja posiedzenie Rady Programowej, której tematem będzie ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 1/2023 i 3/2023 odbędzie się w dniu 16 marca 2023r. o godz. 15.00 w biurze LGD.

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że posiedzenie Rady Programowej odbędzie się 7 marca 2023r. o godz. 14 w Biurze LGD. Tematem będzie ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 1/2023 i 3/2023.

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że w dniu 24 lutego 2023r. Rada dokonała oceny i wyboru projektów do finansowania w ramach naboru 2/2023, 4/2023 i 5/2023. Szczegóły