Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego stara się o dodatkowe środki w wysokości 336 000,00 EURO.

Przedstawiamy Państwu do konsultacji społecznych proponowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Do proponowanych zmian można zgłaszać uwagi na dostępnym poniżej Formularzu zgłaszania uwag.

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego, informuje, że 42. Posiedzenie Rady Programowej odbędzie się:

18 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 13:00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego (Piwnice Restauracji Majerzanka) w Piwnicznej Zdrój (wejście od strony parkingu).

Tematem posiedzenia będzie ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach naborów 2/2021 - 8/2021.

W dniu 12 czerwca 2021 r. od godz. 12.00- 14.00 w Rytrze przy Wiosce Biegowej w Rytrze (przy Hotelu Ryter Ski) podczas imprezy Bieg Wierchami, zostało zorganizowane stoisko promocyjno-informacyjne w Gminie Rytro, w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021.

W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020 oraz prezentowali produkty regionalne.

Dziękujemy wszystkim za udział!

W dniach 7 i 8 czerwca b.r. odbyły się spotkania konsultacyjne w sprawie planowanych zmian w LSR, społeczność lokalną z gmin: Krynica-Zdrój, Muszyna, Nawojowa, Łabowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro - punkty zostały utworzone w każdej z gmin LGD zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.

Dziękujemy wszystkim za udział w konsultacjach.

W dniach 7 i 8 czerwca 2021 r., w każdej z gmin z obszaru LGD tj. Nawojowej, Łabowej, Krynicy-Zdrój, Muszyny, Rytra i Piwnicznej Zdrój zostały utworzone punkty konsultacyjno-doradcze, celem informowania społeczności lokalnej na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz możliwości pozyskiwania funduszy w ramach PROW 2014-2020.  Utworzenie punktów konsultacyjnych było elementem realizacji Planu Komunikacji na rok 2021.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy skorzystali z punktów konsultacyjno-doradczych w gminach LGD.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na stoisko informacyjno-promocyjne, które zostanie zorganizowane w ramach Biegu Wierchami w dniu 12 czerwca 2021 r. od godz. 12.00- 14.00 w Rytrze (Wioska Biegowa w Rytrze -przy Hotelu Ryter Ski).

W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego bedą oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020.

Stoisko przygotowywane jest w ramach realizacji Planu Komunikacj na rok 2021.

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego, informuje, że dn. 02.06.2021 r. odbyło się 42. Posiedzenie Rady Programowej.

W ramach posiedzenia członkowie Rady dokonali wstępnej oceny złożonych wniosków w ramach naborów: 2/2021, 3/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021.

Protokół z posiedzenia - TUTAJ.

UWAGA: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że z dn. 01.06.2021 r. został zaktualizowany Plan Komunikacji na rok 2021. 

Aktualny Plan Komunikacji na rok 2021 dostępny jest w linku poniżej lub w zakładce PROW 2014-2020 na głównej stronie internetowej LGD.
Plan Komunikacji na rok 2021 (aktualizacja 01.06.2021 r.)