Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Aktualności

 

31 lipca 2023 roku Stowarzyszenie "Nasz Milik" ukończyło projekt pt. "Rozwój infrastruktury kulturalnej i zabytkowej w gminie Muszyna poprzez budowę
altany estradowej w Miliku oraz poprawę nawierzchni przed kapliczką zabytkową w Andrzejówce" realizowany przy udziale środków unijnych w ramach inicjatywy LEADER objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Galeria zdjęć

W dniu 14 sierpnia 2023r. /poniedziałek/ biuro nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.  

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie zaprasza do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 (LSR) w zakresie wprowadzenia zmian w budżecie.

Wypełniony formularz prosimy przesłać  do dnia 20.07.2023 r. drogą elektroniczną na adres: biuro@perlybeskidu.pl wpisując w tytule maila:  „Konsultacje społeczne ”, lub przesłać listownie na adres Stowarzyszenia z dopiskiem „Konsultacje społeczne ”.

Pliki do pobrania:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Formularz zmian

Data publikacji: 06.07.2023 r. 

Dziękujemy za zaangażowanie !

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że w dniu 23 czerwca 2023r. Rada dokonała oceny i wyboru projektów do finansowania w ramach naboru 6/2023.

6/2023 Lista operacji zgodnych 

6/2023 Lista operacji wybranych

Protokół z posiedzenia 

erły Beskidu Sądeckiego na II Memoriale inż Tadeusza Tańskiego. Podczas spotkania można było zapoznać się z działalnością LGD, obszarem działania oraz oferowanym wsparciem.

357160003_146590298439418_8789651279302793928_n

 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, posiedzenie Rady Programowej, której tematem będzie ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 6/2023 odbędzie się w dniu 23 czerwca 2023r. o godz. 15.00 w biurze LGD.

W dniu 22 czerwca 2022 r. (czwartek)  o godz. 16:00 (I termin) oraz 16:15 (II termin) w biurze LGD, ul Ogrodowa 2, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego.

Program zebrania obejmuje przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2022 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Zebraniu.

W związku z koniecznością poprawy oczywistek omyłek przedstawiamy skorygogowaną listę wybranych operacji i protokół z posiedzenia. 

Protokół z posiedzenia

Lista wybranych operacji - 3/2023