Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Aktualności

 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że w dniu 16 marca 2023r. Rada dokonała oceny i wyboru projektów do finansowania w ramach naboru 1/2023 i 3/2023.

1/2023 Lista operacji zgodnych 

1/2023 Lista operacji wybranych

3/2023 Lista operacji zgodnych

3/2023 Lista operacji wybranych 

Protokół z posiedzenia 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że kontynuacja posiedzenie Rady Programowej, której tematem będzie ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 1/2023 i 3/2023 odbędzie się w dniu 16 marca 2023r. o godz. 15.00 w biurze LGD.

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że posiedzenie Rady Programowej odbędzie się 7 marca 2023r. o godz. 14 w Biurze LGD. Tematem będzie ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 1/2023 i 3/2023.

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że w dniu 24 lutego 2023r. Rada dokonała oceny i wyboru projektów do finansowania w ramach naboru 2/2023, 4/2023 i 5/2023. Szczegóły

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że posiedzenie Rady Programowej odbędzie się 24 lutego 2023r. o godz. 14 w Biurze LGD. Tematem będzie ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 1/2023, 2/2023, 4/2023, 5/2023.

Stowarzyszenie ''Perły Beskidu Sądeckiego' serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 24 lutego 2023 roku (piątek) o godz. 11:00 w Biurze LGD.
Warsztat refleksyjny stanowi element prowadzonej przez Stowarzyszenie ewaluacji wewnętrznej, której celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jej efektów, działalności Stowarzyszenia, a także zmian na obszarze LGD. Wnioski i dane pozyskane w trakcie warsztatu zostaną ujęte w sprawozdaniu z realizacji LSR za 2022 rok.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w warsztacie refleksyjnym do 22 lutego telefonicznie lub mailowo.

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 ... 65 następna »